UngdomsAlpha

Avsnitt 1 Finns det mer att upptäcka i livet?

Tolv avsnitt finns inspelade på olika platser på jorden, upplagda för att passa skolelever och unga som vill undersöka och samtala kring tro, livet och Jesus.

Avsnitt 1 Finns det mer att upptäcka i livet?

Next episodes

Avsnitt 1 Finns det mer att upptäcka i livet?

Avsnitt 1 Finns det mer att upptäcka i livet?

Find an Alpha near you

Try Alpha

Learn how to run Alpha

Learn how