Jason Ballard till konferensdag om mission i Sverige!

Jason Ballard till konferensdag om mission i Sverige!

Lördagen den 5 oktober arrangerar Alpha Sverige en konferensdag om kristenhetens missionsuppdrag som gäller utöver världen men även i allra högsta grad i det egna landet.

Huvudtalare jämte en rad svenskar är Jason Ballard, skapare av och programledare i UngdomsAlpha-filmerna samt församlingsgrundare i Vancouver, Kanada.

Jasonben-1.jpg

Program

10.00-13.00 Missionsuppdraget i fokus: Vad är vi kallade till? Lovsång & tillbedjan, undervisning & intervjuer. Fikapaus mitt i samlingen.

13.00-14.30 Lunch & Mingel

14.30-17.00 Redskap för uppdraget. Release och presentation av nya UngdomsAlpha. Inspiration för hur Alpha används på allra bästa sätt. Tips kring hur Bönekursen kan fördjupa såväl församlingsgemenskapers som enskildas böneliv.

19.00 Kvällsmöte med lovsång, predikan av Jason Ballard.


Medverkande:

Jason Ballard, skapare av och programledare i UngdomsAlpha-filmerna, församlingsgrundare i Vancouver, Kanada.

Mikael Hallenius, pastor, bibellärare och författare
Ida-Maria Brengesjö, riksevangelist Equmeniakyrkan
Carl-Henric Jaktlund, nationell ledare Alpha Sverige
Fler medverkande tillkommer inom kort.

Plats:

Falköping Pingst (där nationella Alphakontoret finns)

Kostnad:

395:- (inklusive lunch och fika).
Early bird-pris för anmälan innan augusti månads utgång: 295:-

Find an Alpha near you

Try Alpha

Find out more about Alpha

Learn more