Jason Ballard till konferensdag om mission i Sverige!