Håll Alpha

Starta Alpha

Vilka är de viktigaste delarna?

För att genomföra en lyckad Alphakurs bör varje samling innehålla:

 • MAT – Håll det enkelt, det behöver inte vara något komplicerat; det handlar om att skapa utrymme och tid för gästerna att känna sig välkomna och delaktiga.
 • FÖREDRAG – Varje vecka är det ett föredrag om ett av de ämnen som anges nedan. Det finns olika sätt att hålla föredragen på. Sättet och längden bör anpassas till den aktuella målgruppen.
 • SAMTAL –Efter föredraget delas gästerna in i smågrupper för att samtala om föredraget. I varje grupp finns gruppledare för att underlätta samtalet.

  Det är viktigt att komma ihåg att Alphagästerna ska känna sig fria att öppet utforska grunderna i den kristna tron. Det innebär att det INTE får finnas någon press, ingen uppföljning och inga krav.

Hur ser upplägget ut?

Alpha följer en tidsplan som löper över 10 samlingar. Det fungerar bäst när kursen genomförs två till tre gånger om året. Vi rekommenderar att ni avslutar varje Alphakurs med en härlig fest dit gästerna kan bjuda sina vänner som är intresserade av att gå en kurs.

 • Kristen tro tråkig, osann, ologisk?
 • Vem är Jesus?
 • Varför dog Jesus?
 • Varför ska jag be och hur?
 • Varför ska jag läsa Bibeln och hur?
 • Hur kan jag vara säker på min tro?
 • Hur leder Gud oss?
 • Helgen/dagen om den Helige Ande
  • Vem är den Helige Ande?
  • Vad gör den Helige Ande?
  • Hur kan jag bli fylld av den Helige Ande?
 • Hur kan jag stå emot det onda?
 • Helar Gud idag?
 • Varför och hur ska jag berätta om min tro för andra?
 • Vad ska man ha kyrkan till?
 • Hur kan jag göra det bästa med resten av mitt liv?

Förberedelse

Här är några saker att tänka på när ni planerar att introducera Alpha i församlingen.

Vilken är er målgrupp?

För vem genomför ni Alpha? Använder ni passande material? Anordnar ni kursen på en plats där de kan känna sig bekväma? Är det rätt tid på dagen?

Marknadsföring

Det bästa sättet att marknadsföra Alphakursen är att registrera den på Alphas hemsida. Detta innebär att människor kan söka efter en närliggande Alphakurs på 'Gå Alpha' menyn på sidan. Om ni inte vill att kursen ska visas online, väljer ni det alternativet när ni registrerar er, men vi skulle ändå önska att ni registrerar er, för då kan vi stödja er i förbön.

Andra sätt att marknadsföra Alpha:

 • Sätt upp banderoller och affischer.
 • Skapa inbjudningar att ge till vänner.
 • Uppdatera församlingens hemsida med en Alphaannons.
 • Skapa en Facebookhändelse för dem som vill bjuda in sina vänner online.
 • Twittra regelbundet om när din Alpha startar.

Om ni vill publicera Alpha på ert eget sätt, var då vänliga att läsa och följa reglerna för Alphas varumärke.

Gå ihop med "grannar"

Samarbete innebär delade resurser, delad reklam och fler inbjudna människor till Alpha. Varför inte planera en gemensam Alphastart? Skapa heltäckande lista över Alphakurser i området där ni bor. Inventera frivilliga Alphamedarbetare som finns och vilka som kan hjälpa till med publicitet och reklam?

Sök stöd i församlingen

Be om stöd från församlingsledningen. De kan (pålysa) tala till förmån för Alpha och uppmuntra människor att delta.

Starta med dunder och brak

En festlig Alphastart är ett perfekt sätt att presentera Alpha för blivande deltagare. Det ska vara ett härligt evenemang som innehåller glädje, mat, underhållning, ett kort föredrag (kanske en kändisintervju eller en gästtalare) och intervjuer med tidigare deltagare. På så sätt blir det enkelt att bjuda in sina vänner till en kväll man inte vill missa.

Ta kontakt

Ta kontakt med andra som redan arrangerar Alpha i ditt lokala område. Meddela när du startar kursen och fråga dem hur de kan underlätta uppstarten. Du kan även kontakta Alphasverige via info@alphasverige.se

Tillgång till föredragen

Det finns flera sätt att hålla Alphaföredragen på. Kolla in Alpha TV för att se föredragen. Du kan även köpa en DVD med föredragen på. Allt material säljs via Nya Musik.

Budget och mat

Alpha behöver inte alls kosta mycket. Dock behöver man räkna med kostnader för maten, inbjudningsfesten, Alphahelgen, och för inköp av material, för kopiering och reklam.

Be för Alphadeltagarna

Samtalsledarna och medhjälparna har också ett ansvar att be regelbundet för deltagarna i gruppen. Som team kan ni dagligen be för gruppen liksom före varje samling.

Efter föredraget 'Varför ska jag be och hur?' skulle ni kunna prova att be med deltagarna efter gruppsamtalet. Kom ihåg att be kort och enkelt.

Lovsång och Alpha

En del av Alphas vision är att ge deltagarna ett smakprov på vad kyrkan är. Därför vill vi stegvis, varsamt införa lovsång. Om ni tror att det kommer att upplevas för påträngande att sjunga tillsammans, varför inte prova något annat; man kan till exempel spela en CD med lovsång.

Utbildning

Det är nödvändigt att utbilda teamet om ni vill att Alpha ska fungera på bästa möjliga sätt. Utbildning ger varje team-medlem självförtroende att leda en dynamisk, rolig och engagerande smågrupp. Bra team tränas inte bara en gång utan de tränas inför varje Alpha för att friska upp minnet, lära känna varandra och be tillsammans.

En Alphautbildning går till på samma sätt som en Alphasamling. Samtalsledare och medhjälpare äter tillsammans, lyssnar till ett utbildningsföredrag och tar mycket tid för frågor, diskussion och bön. Vill du hitta en utbildning i ditt område, kolla in kalendern eller kontakta Alphakontoret.

Rollerna inom teamet

Du behöver förvissa dig om att varje team-medlem har en uppgift. Det ger en känsla av tillhörighet och ansvar och innebär att du får mindre att bekymra dig för.

 • Alpha administratör – Personen har en viktig roll och ser till att allting fungerar som det ska och är duktig på att organisera.
 • Alpha ledare – Personen håller i inledningen till varje samling och är beredd att ta ett andligt ansvar för gruppen.
 • Arbetsgrupp – Detta är personen eller teamet som ansvarar för bakgrundsarbetet (iordningställande av lokalen, servering, kaffe, städning)
 • Värdar och medarbetare – Värdar och medarbetare håller ihop den lilla gruppen. De behöver var engagerade vid varje samling och utbildning, den Helige Ande-helgen med mera. De är personligt engagerade i deltagarna på lång sikt och ber för dem. De är beredda att umgås vid olika tillfällen med gruppen. Nyckeln att välja värd och medarbetare för en liten grupp ligger i frågan: 'Skulle jag sätta min bästa vän i denna grupp?' Blir svaret nej är de förmodligen i fel roll.
 • Lovsångsledare – Om du har med lovsång i varje samling kan det vara bra med en lovsångsledare.

Varför gå Alpha?

Alpha har funnits i över 30 år. I Sverige startade det 1997. Idag hittar du Alpha i över 66 000 kyrkor och andra platser över hela världen. Detta har lett till att över 29 miljoner människor runt om i världen gått en Alpha. Konceptet är enkelt och det finns material till hjälp som gör det enkelt att genomföra Alpha med vänner och för boende i ert område.

Vilka är de viktigaste värderingarna?

Ledorden i Alpha är: KÄRLEK, LÄRA, LEVA

 • KÄRLEK: Vi bryr oss om människan och vill skapa en trivsam atmosfär, och dela den med våra vänner.
 • LÄRA: Vi skapar en miljö där människor kan ställa frågor och diskutera dessa fritt med varandra.
 • LEVA: Vi försöker visa vad det kristna livet innebär och ge människor möjlighet att själva uppleva det.

Registrering

När du registrerar din Alphakurs innebär det att vi kan finnas tillgängliga med support, vi lägger även ut er Alphakurs så att personer som vill gå Alpha kan hitta er kurs via vår hemsida under "Gå Alpha".

Ni kommer även få vara med i ett nätverk där ni får ta del av viktig information och erbjudanden via Alphasverige.

 

Material

Böcker och DVD:er

Vi samarbetar med Nya Musik i Jönköping för distribution av vårt material. Besök gärna deras sida via denna länk där hittar du alla böcker och dvder som är tillgängliga på svenska.


Utländskt

Vill du beställa utländskt material kontakta Roland Kuster som finns på Alphakontoret och jobbar volontärt med detta.


Nedladdningsbart

till nedladdningssidan


Alpha på storformat

Vi tar även fram rollups, banderoller efter beställning kontakta då mikael.sjomark@alphasverige.se för framställandet av ett original. Mer info kan du hitta här