Händelser

Alpha inspirationsdag

24/02/2018 09:30 - 24/02/2018 10:30
Hertsö Kyrka

Hertsö kyrka, Luleå
Lördagen 24 februari 2018

Program:

09.30 Drop-in fi ka
10.00 Inledning & välkommen
10.30 Mission i Sverige – Vi lyfter blicken!
          Alpha i det stora perspektivet – Vision och spridning. Alphas nya fi lmkoncept.

11.15 Alpha i Norrbotten Vi delar och berättar
          FörsamlingsAlpha i Bergsviken, ekumenisk Alpha i Piteå, rullande Alphagrupper i                Luleå domkyrkoförsamling, Alpha tillsammans med Sensus – Varför?
          Vittnesbörd – detta betydde Alpha för mig!

12.00 Lunch
13.00-13.50
Seminarie 1 UngdomsAlpha
          Ett sätt att umgås med kristen tro tillsammans med unga! Marianne Hellgren delar              sina erfarenheter från Hortlax församling.
Seminarie 2 Tio råd för en lyckad Alphakurs
          Hur gör vi Alpha så bra som möjligt och framför allt sökvänligt?
          Förberedelse, marknadsföring, samtalsledare, förhållningssätt etc
14.00 -15.00
Seminarie 1 Den lilla gruppens storhet
          Ledarmetodik, konsten att vara tyst, gruppens storlek, bönens betydelse etc
Seminarie 2 Alpha – och sen då?
          Vi delar erfarenheter och samtalar om hur man kan gå vidare efter kursen.
15.00 Fika
15.30 Film Alpha - vi ”prov-ser”

          Alphaföredragen fi nns nu som fi lmkoncept med undervisning och berättelser från                  hela världen. Kan användas i Alphakursen eller i hemgruppen. En fi lmserie fi nns                      också för ungdomar.
16.00-16.30 Förbön och sändning

Medverkande:

Ingrid Lundström Alpharådgivare, utv.konsulent EFS
Torbjörn Lindahl Präst, Ulrica Vedin Diakon
Henrik Näslund Regional missionsledare,
Marianne Hellgren Pedagog, Maria Renberg Sensus m.fl

Anmälan:

Senast 5 februari 2018
www.sensus.se/alphakonferens

2018-02-24 Alpha konferens-1.png
2018-02-24 Alpha konferens-2.png
sensus logo.png
Alpha inspirationsdag