Taggad

hans-1.jpeg

Kungsportskyrkan

Hans Jansson är föreståndare för Kungsportskyrkan i Huskvarna, en kyrka med 700 medlemmar som präglas av framåtanda och omsorg. För Kungsportskyrkan är Alpha en naturlig och viktig del i församlingens verksamhet.

Hans har stått i församlingstjänster i närmare 40 år och har sina rötter i Örebromissionen. Sedan drygt 10 år är han föreståndare för Kungsportskyrkan, en församling inom Evangeliska Frikyrkan, vackert beläget vid Vätterns södra strand. Men det var betydligt längre norrut han första gången kom i kontakt med Alpha.

– För nära 20 år sedan, när jag var pastor i Falun, fick vi en längtan att nå utanför vår kyrkas väggar. Vi hörde talas om Alpha och tyckte att det lät som ett spännande koncept värt att pröva.

Sagt och gjort. Hans och frun Karin startade upp en Alphagrupp i sitt hem som resulterade i att en av deltagarna kom till tro på Jesus. Sedan den hösten i Falun, sedan i slutet av nittiotalet, har Hans lett en Alphakurs varje vår och höst. 

Från Falun till Huskvarna

Kungsportskyrkan bedrev Alphaarbete innan Hans kom till församlingen. Alpha är en naturlig bro mellan församlingsverksamheter och annan verksamhet som Huskvarnaförsamlingen driver – alltifrån friskvård till hemtjänst och förskola. Ett öppet rum för samtal kring den kristna tron.

Församlingens Alphakurser ser olika ut från termin till termin. Ålder, antal, etnicitet och kön varierar. Hans erfarenhet är att Alpha passar människor med livserfarenhet bättre, människor som hunnit fundera på livets stora frågor. 

 

Vad är det som gör Alpha till ett bra koncept?

– Jag gillar att det är rak och tydlig undervisning. Pang på! Undervisningen, kombinerat god mat och god gemenskap gör Alpha till fantastiskt redskap för församlingar, säger Hans och fortsätter:
– Jag tror det är viktigt att vara trogen mot Alphakonceptet men att också våga dra in egna erfarenheter. På Kungsportskyrkan betonar vi att det ska vara en öppen atmosfär med högt i tak där man inte skriver någon på näsan. Ingen fråga eller fundering är för stor eller för liten, menar Hans.

”Alpha har betytt oerhört mycket för Sverige”

Genom åren har Hans många gånger varit med och fått se människor komma till tro. Vägen till en personlig tro på Jesus Kristus kan förstås se olika ut.

– Jag tror att Alpha kan vara en viktig del för människors väg till Gud. En del kommer till tro som ett direkt resultat av en Alphakurs medan det för andra tar längre tid och där det avgörande steget kan komma många år efter själva Alphakursen, menar Hans och fortsätter:

– Alpha har betytt oerhört mycket för Sverige, och för mig personligen. Jag minns särskilt en man som i samband med vår gemensamma kurshelg fick ett starkt Gudsmöte och upplevde ett helande. Nu är mannen troende och aktiv i församlingen. Det är bara ett av många fantastiska vittnesbörd som jag fått uppleva i samband med Alpha.

En angelägenhet för alla

Hans menar att det finns många faktorer som påverkar huruvida församlingar lyckas med sitt Alphaarbete eller inte. Alltifrån att ledarskapet går före till att Alpha blir intressant för hela församlingen, inte endast för en liten grupp. 

Hans betonar vikten av att inspirera den enskilda församlingsmedlemmen att bjuda in till Alpha, eftersom det blir mer naturligt och enklare att följa upp en medverkan på en Alphakurs. 

– Tron är en resa och det är bra om det finns någon vän att kunna samtala med. Därför uppmuntrar jag våra medlemmar att bjuda med kollegor, grannar och vänner. Finns det något bättre än att få vara med och följa en väns väg till en personlig tro på Jesus, avslutar Hans med ett stort leende på läpparna.

Pin Goog