Äktenskapet i fokus

Joel Kalin - Prästen som sätter äktenskapet i fokus

I Romelanda församling utanför Göteborg arbetar prästen Joel Kalin. Över 100 par har gått äktenskapskurs i hans församling och vi blev så nyfikna på detta att ville höra mer. 

Det var efter att ha varit på Holy Trinity Bromptons Ledarskapskonferens i London 2011 där Nicky och Sila Lee hade en utbildning kring äktenskaps-kursmaterialet som det hela startade.
-Jag köpte med ett startpaket för att sätta mig in i det och blev själv berörd av materialet, berättar Joel.

-Vår församling har målmedvetet arbetat med församlingsutveckling där en av de saker som vi fokuserat på är behovet att vara relevant i vår tid, inte minst i det utåtriktade arbetet. Frågan för oss blev: Vad finns det för behov i Romelanda? 
Romelanda är en typisk mellanklass by på landet men ändå nära Stor-Göteborg. Nöden och behoven är dolda bakom villafasaderna. Många äktenskap går sönder och många brottas med att få föräldraskapet och familjelivet att fungera i vardagslivets stress och press, fortsätter Joel.

Med god uppbackning från några frivilliga som lagade maten och dukade drog den första kursen igång hösten 2011. Och idag har de haft c:a 110 par som gått kursen.
 
Vilka kommer då till kursen?

-Det är alla sorter! En del kommer med goda och stabila relationer, men det finns också exempel på par som kommit som ett sista försök att rädda sitt äktenskap. Ett par berättade för mig att det var just så. De hade gått i par terapi och gjort andra insatser och höll egentligen bara ihop ”för barnens skull”. Men enligt dem så räddade kursen deras äktenskap!
Han berättar att det i början mest var människor i kyrkan som gick kursen, men idag ser det helt annorlunda ut.
-Nu är det nästan bara okända ansikten vilket är fantastiskt roligt, säger han.

Har ni haft någon utvärdering och uppföljning av dem som gått kursen?

Han berättar att de nyligen har gjort en undersökning bland alla som gått kursen.  -Jag fick 100 svar, berättar Joel. Och resultatet är oerhört uppmuntrande, fortsätter han.
-Exempelvis ansåg 10% av deltagarna att deras relation var i dåligt skick innan kursen och efter kursen var den siffran 1%. Ett annat exempel är att innan kursen tyckte 55% att deras relation var i bra eller mycket bra skick. Efter kursen hade den siffran ökat till 85%!

Varför har du så stort engagemang i just äktenskapskursen?

-Jag är helt övertygad om att detta arbetet ligger nära Guds hjärtas önskan. Att få se och höra vad kursen har betytt för människor, det uppmuntrar. Gud är ju alldeles på riktigt och verkar på ett så konkret sätt in i människors liv. Par som förlorat närheten till varandra finner varandra igen, sår som man burit länge helas, kommunikationen stärks och man upptäcker hur viktigt det är att investera i varandra och hur man behöver älska sin partner!   
 
Vilka råd vill du ge till de som har planer på att starta en äktenskapskurs?

-Det finns mycket som skulle kunna sägas men en sak är att se till att man har några intresserade innan man drar igång. För det är avgörande för fortsättningen. Har en handfull gått kursen så är det de som är ambassadörerna för det kommande arbetet, menar Joel.

Varför ska man använda sig av Alphas äktenskapskurs?

-Innehållsmässigt är det relevant och tydligt med bra samtalsövningar. Att paren endast jobbar parvis tror jag är en mycket viktig del, menar Joel.
-Att det är en kurs på kristen grund är också så bra! Det ger en ingång till trons värld utan att för den skull skrämma bort människor. Att få använda Bibeln som källa och dela mina egna erfarenheter av det kan få betyda att ha Gud med i sitt äktenskap och Guds verklighet kan få landa hos människor på ett naturligt sätt. Kristen tro blir inte något isolerat utan presenteras som någonting relevant i människors vardagsliv.

Har det här haft några positiva effekter i er församling?

-Även här finns mycket att säga men för att ta ett exempel. Vi hade ett par för några år sedan, där hon var passivt kristen och han tagit helt avstånd från den kristna tron. Äktenskapskursen blev en vändning för dem båda. Det stärkte inte bara deras äktenskap utan väckte hans nyfikenhet för den kristna tron.
Joel fortsätter; Så när kursen var slut så gick de en Alphakurs terminen efter. Nu är de med i församlingsgemenskapen fullt ut, är med i en cellgrupp och deltar troget i våra gudstjänster.
Men även om detta inte sker med alla så ger äktenskapskursen en möjlighet för människor att ta ett steg i att upptäcka Guds verkliga omsorg, avslutar han.

Han visar ett citat från en av utvärderingarna. Citatet beskriver på ett fint sätt äktenskapskursens betydelse för många par. Det är imponerande och mycket respektingivande det arbete som Joel Kalin och Romelanda församling står i. Det måste vara fantastiskt och priviligierat att få vara med och se hur ett äktenskap kommer på fötter, en familj som hittar varandra igen och kan stödja och ge varandra kärlek och trygghet.   
Här är citatet från en av kursdeltagarna: ”Kursen har haft stor betydelse för mig och min man, vi har haft det kämpigt i vår familjesituation länge även om vi haft stor kärlek till varandra men den har liksom drunknat i allt det andra. Det var fantastiskt skönt att få åka iväg och bara sätta sig vid dukat bord och ägna sig åt varandra emellanåt. Vi saknade våra kvällar när kursen tog slut. Detta är det i särklass bästa vi gjort för och med varandra under våra år tillsammans. Rekommenderar kursen varmt till alla jag känner.”

Pin Goog